nadmuchać

nadmuchać (sie) –  nadmuchać (pol.)

bezokoliczniknadmuchać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadmuchōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadmuchosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadmucho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadmuchōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadmuchocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadmuchajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadmuchoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadmuchoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadmuchoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadmuchali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadmuchaliście; żeście nadmuchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadmuchali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadmuchała żech; nadmuchałach; żech nadmuchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadmuchała żeś; nadmuchałaś; żeś nadmuchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadmuchała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadmuchały my; my nadmuchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadmuchałyście; żeście nadmuchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadmuchały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadmuchało żech; żech nadmuchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadmuchało żeś; żeś nadmuchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nadmuchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nadmuchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nadmuchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nadmuchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nadmuchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nadmuchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nadmuchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nadmuchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nadmuchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nadmuchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nadmuchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nadmuchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nadmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nadmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nadmuchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadmuchej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nadmucho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadmuchejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nadmuchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadmuchoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadmuchoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadmuchoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadmuchali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadmuchali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadmuchali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadmuchała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadmuchała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadmuchała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadmuchały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadmuchały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadmuchały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadmuchało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadmuchało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadmuchało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nadmuchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nadmuchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nadmuchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nadmuchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nadmuchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nadmuchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nadmuchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nadmuchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nadmuchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nadmuchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nadmuchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nadmuchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nadmuchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nadmuchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nadmuchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynadmuchany
rzeczownik odczasown.nadmuchani
Rybnik

 

Starziku nadmuchejcie mi tego balona, bo jo niy poradza.

Dej, ci nadmuchōm tym madrac.

 

 

Podej dalij…