nadychać sie

nadychać sie – nawdychać się (pol.)

bezokoliczniknadychać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nadychōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nadychosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nadycho sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nadychōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nadychocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nadychajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nadychoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nadychoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nadychoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nadychali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nadychaliście sie; żeście sie nadychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nadychali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nadychała żech sie; nadychałach sie; żech sie nadychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nadychała żeś sie; nadychałaś sie; żeś sie nadychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nadychała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nadychały my sie; my sie nadychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nadychałyście sie; żeście sie nadychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nadychały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nadychało żech sie; żech sie nadychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nadychało żeś sie; żeś sie nadychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nadychało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie nadychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie nadychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie nadychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie nadychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie nadychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie nadychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie nadychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie nadychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie nadychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie nadychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie nadychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie nadychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie nadychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie nadychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie nadychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nadychej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie nadycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nadychejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie nadychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nadychoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nadychoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nadychoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nadychali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nadychali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nadychali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nadychała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nadychała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nadychała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nadychały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nadychały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nadychały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nadychało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nadychało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nadychało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie nadychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie nadychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie nadychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie nadychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie nadychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie nadychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie nadychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie nadychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie nadychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie nadychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie nadychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie nadychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie nadychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie nadychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie nadychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nadychani sie
Rybnik

 

Na jesiyń nad morzym idzie sie nadychać dużo jodu.

Bōł żech dzisio w lesie na szpacyrze, a nadychol żech sie dużo jodu.

Bez zima w mieście idzie sie nadychać yno kurzu z kōminōw.

 

 

 

Podej dalij…