nafilować

nafilować – nafaszerować, wprowadzić nadzienie (pol.)

bezokoliczniknafilować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nafiluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nafilujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nafiluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nafilujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nafilujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nafilujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nafilowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nafilowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nafilowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nafilowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nafilowaliście; żeście nafilowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nafilowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nafilowała żech; nafilowałach; żech nafilowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nafilowała żeś; nafilowałaś; żeś nafilowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nafilowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nafilowały my; my nafilowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nafilowałyście; żeście nafilowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nafilowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nafilowało żech; żech nafilowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nafilowało żeś; żeś nafilowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nafilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nafilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nafilowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nafilowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nafilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nafilowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nafilowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nafilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nafilowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nafilowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nafilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nafilowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nafilowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nafilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nafilowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nafilowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nafiluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nafiluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nafilujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nafilujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nafilowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nafilowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nafilowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nafilowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nafilowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nafilowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nafilowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nafilowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nafilowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nafilowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nafilowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nafilowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nafilowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nafilowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nafilowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nafilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nafilowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nafilowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nafilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nafilowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nafilowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nafilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nafilowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nafilowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nafilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nafilowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nafilowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nafilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nafilowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nafilowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynafilowany
rzeczownik odczasown.nafilowani
Rybnik

 

Kej niy chcesz krepli z marmeladōm, tōż nafiluja ci ich pudingym.

Te kluski nafilowała żech miynsym, tōż we piōntek niy bydymy ich jeś.

Nafilujymy trocha krupnioków do strzewōw.

 

 

Podej dalij…