nafulać

nafulać – napleść bzdur (pol.)

bezokoliczniknafulać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nafulōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nafulosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nafulo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nafulōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nafulocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nafulajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nafuloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nafuloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nafuloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nafulali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nafulaliście; żeście nafulali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nafulali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nafulała żech; nafulałach; żech nafulała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nafulała żeś; nafulałaś; żeś nafulała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nafulała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nafulały my; my nafulały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nafulałyście; żeście nafulały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nafulały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nafulało żech; żech nafulało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nafulało żeś; żeś nafulało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nafulało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nafuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nafuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nafuloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nafulali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nafulali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nafulali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nafulała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nafulała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nafulała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nafulały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nafulały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nafulały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nafulało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nafulało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nafulało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nafulej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nafulo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nafulejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nafulajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nafuloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nafuloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nafuloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nafulali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nafulali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nafulali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nafulała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nafulała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nafulała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nafulały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nafulały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nafulały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nafulało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nafulało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nafulało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nafuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nafuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nafuloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nafulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nafulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nafulali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nafulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nafulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nafulała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nafulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nafulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nafulały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nafulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nafulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nafulało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.=
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nafulani
Rybnik

 

Coś to zaś ty giździe nafuloł ô mie tej mojij starej?

Jeszcze roz nafulosz co mojij mamie, to se pogodōmy inakszy.

Niy słōchej jōm, bo ôna dycko coś nafulo, a potym sie tego wyprze.

 

Podej dalij…