nagarusić

nagarusić – nabałaganić (pol.)

bezokoliczniknagarusić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nagarusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nagarusisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nagarusi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nagaruszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nagarusicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nagaruszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nagarusiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nagarusiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nagarusiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nagarusiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nagarusiyliście; żeście nagarusiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nagarusiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nagarusiyła żech; nagarusiyłach; żech nagarusiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nagarusiyła żeś; nagarusiyłaś; żeś nagararusiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nagarusiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nagarusiyły my; my nagarusiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nagarusiyłyście; żeście nagarusiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nagarusiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nagarusiyło żech; żech nagarusiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nagarusiyło żeś; żeś nagarusiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nagarusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nagarusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nagarusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nagarusiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nagarusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nagarusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nagarusiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nagarusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nagarusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nagarusiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nagarusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nagarusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nagarusiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nagarusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nagarusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nagarusiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nagaruś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nagarusi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nagaruście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nagaruszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nagarusiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nagarusiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nagarusiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nagarusiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nagarusiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nagarusiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nagarusiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nagarusiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nagarusiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nagarusiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nagarusiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nagarusiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nagarusiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nagarusiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nagarusiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nagarusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nagarusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nagarusiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nagarusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nagarusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nagarusiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nagarusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nagarusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nagarusiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nagarusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nagarusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nagarusiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nagarusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nagarusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nagarusiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nagaruszyni
Rybnik

 

Kery zas sam tak nagarusiōł w tej kuchmi a niy pomōł za sobōm?

Możesz sie uczyć piyc ta zista, yno niy nagaruś sam za fest.

Jak bydziesz tak garusiyła w tej kuchni, to cie sam wiyncyj niy puszcza.

 

Podej dalij…