nagrać

nagrać (sie) – nagrać (pol.)

bezokoliczniknagrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nagrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nagrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nagro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nagrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nagrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nagrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nagroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nagroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nagroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nagrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nagraliście; żeście nagrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nagrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nagrała żech; nagrałach; żech nagrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nagrała żeś; nagrałaś; żeś nagrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nagrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nagrały my; my nagrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nagrałyście; żeście nagrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nagrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nagrało żech; żech nagrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nagrało żeś; żeś nagrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nagroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nagroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nagroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nagrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nagrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nagrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nagrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nagrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nagrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nagrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nagrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nagrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nagrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nagrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nagrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nagro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nagrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nagrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nagroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nagroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nagroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nagrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nagrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nagrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nagrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nagrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nagrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nagrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nagrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nagrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nagrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nagrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nagrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nagroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nagroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nagroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nagrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nagrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nagrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nagrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nagrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nagrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nagrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nagrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nagrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nagrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nagrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nagrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynagrany
rzeczownik odczasown.nagrani
Rybnik

 

SI:Na drugi roz, jak bydziesz tak fuloł ôżarty, to cie nagrōm, a na drugi dziyń ci to puszcza.

PL: Następnym razem, kiedy będziesz plótł takie bzdury pijany, to cię nagram, a następnego dnia ci to włączę.

 

SI: Nagrej mi tyn film, jo se go ôbejrza, jak przida z roboty.

PL: Nagraj mi ten film, ja sobie go zobaczę, kiedy wrócę z pracy.

 

Podej dalij…