nagrować

nagrować (s9e) – nagrywać (pol.)

bezokoliczniknagrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nagrowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nagrowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nagrowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nagrowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nagrowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nagrowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nagrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nagrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nagrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nagrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nagrowaliście; żeście nagrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nagrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nagrowała żech; nagrowałach; żech nagrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nagrowała żeś; nagrowałaś; żeś nagrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nagrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nagrowały my; my nagrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nagrowałyście; żeście nagrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nagrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nagrowało żech; żech nagrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nagrowało żeś; żeś nagrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nagrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nagrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nagrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nagrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nagrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nagrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nagrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nagrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nagrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nagrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nagrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nagrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nagrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nagrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nagowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nagrowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nagrowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nagrowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nagrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nagrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nagrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nagrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nagrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nagrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nagrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nagrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nagrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nagrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nagrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nagrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nagrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nagrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nagrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nagrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nagrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nagrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nagrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nagrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nagrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nagrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nagrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nagrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nagrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nagrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nagrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nagrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nagrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nagrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nagrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nagrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie bagrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nagrowali; bydymy nagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nagrowali; bydziecie nagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nagrowali; bydōm nagrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nagrowała; byda nagrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nagrowała; bydziesz nagrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nagrowała; bydzie nagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nagrowały; bydymy nagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nagrowały; bydziecie nagrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nagrowały; bydōm nagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nagrowało: byda nagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nagrowało; bydziesz nagrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nagrowało; bydzie nagrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynagrowany
rzeczownik odczasown.nagrowani
Rybnik

 

SI: Jo se byda nagrowała tyn film, a potym se ôbejrza wszystki ôdcinki do kupy, jak byda miała czas.

PL: Ja będę sobie nagrywała ten film, a później zobaczę sobie wszystkie odcinki, kiedy będę miała czas.

 

SI: Niy nagrowej mie, bo jo niy poradza śpiywać.

PL: Nie nagrywaj mnie, bo ja nie potrafię śpiewać.

 

 

Podej dalij…