najmować

najmować – wynajmować (pol.)

bezokoliczniknajmować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.najmuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.najmujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.najmuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.najmujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.najmujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.najmujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.najmowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.najmowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.najmowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.najmowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.najmowaliście; żeście najmowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.najmowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.najmowała żech; najmowałach; żech najmowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.najmowała żeś; najmowałaś; żeś najmowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.najmowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..najmowały my; my najmowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. najmowałyście; żeście najmowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.najmowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.najmowało żech; żech najmowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.najmowało żeś; żeś najmowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.najmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech najmowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś najmowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł najmowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my najmowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście najmowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli najmowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech najmowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś najmowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była najmowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my najmowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście najmowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były najmowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech najmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś najmowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było najmowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . najmuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech najmuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.najmujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech najmujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. najmowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. najmowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.najmowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.najmowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. najmowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.najmowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.najmowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
najmowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.najmowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. najmowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.najmowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.najmowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. najmowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.najmowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.najmowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych najmowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś najmowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by najmowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my najmowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście najmowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by najmowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych najmowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś najmowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by najmowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my najmowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście najmowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by najmowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych najmowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś najmowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by najmowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda najmowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz najmowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie najmowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy najmowali; bydymy najmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie njmowali; bydziecie najmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm najmowali; bydōm najmować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda najmowała; byda najmować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz najmowała; bydziesz najmować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie najmowała; bydzie najmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy najmowały; bydymy najmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie najmowały; bydziecie najmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm najmowały; bydōm najmować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda najmowało; byda najmować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz najmowało; bydziesz najmować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie najmowało; bydzie najmować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynajmowany
rzeczownik odczasown.najmowani
Rybnik

POL: wynająć kogoś do jakiejś czynności, lub coś od kogoś, albo komuś.

 

Jo już autym niy jeżdża, tōż żech go sprzedoł, a garaż najmuja sōmsiadowi,

My dycko najmowali miszmaszyna ôd sōmsiada, ale latoś kupiyli my swoja.

Jo biylić niy poradza, tōż dycko najmuja malyrza, a mu płaca.

Podej dalij…