najōnć

najōnć – wynająć (pol.)

bezokoliczniknajōnć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.najmna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.najmniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.najmnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.najmnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.najmniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.najmnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.najōn żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.najōn żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.najōn
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.najyni my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.najyniście; żeście najyni
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.najyni
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.najyna żech; najynach; żech najyna
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.najyna żeś; najynaś; żeś najyna
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.najyna
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..najyny my; my najyny
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. najynyście; żeście najyny
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.najyny
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.najyno żech; żech najyno
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.najyno żeś; żeś najmowałoyno
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.najyno
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech najōn
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś najōn
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł najōn
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my najyni
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście najyni
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli najyni
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech najyna
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś najyna
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była najyna
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my najyny
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście najyny
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były najyny
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech najyno
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś najyno
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było najyno
tr. rozk. l. poj. 2. os. . najmnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech najmnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.najmnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech najmnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. najōn bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. najōn byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.najōn by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.najyni by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. najyni byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.najyni by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.najyna bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
najyna byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.najyna by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. najyny by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.najyny byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.najyny by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. najyno bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.najyno byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.najyno by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych najōn
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś najōn
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by najōn
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my najyni
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście najyni
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by najyni
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych najyna
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś najyna
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by najyna
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my najyny
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście najyny
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by najyny
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych najyno
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś najyno
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by najyno
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynajynty
rzeczownik odczasown.najynci
Rybnik

 

Najōn żech se chłopa, co mi sam przi chałupie połozy flizy na placu.

My już niy chowiymy gowiedzi, a pole my najyni sōmsiadowi.

Najyni my se szofera, coby nas zawiōz na muzyka a nazod.

Podej dalij…