nakapać

nakapać (sie) – nakapać (pol.)

bezokoliczniknakapać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakapia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakapiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakapie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakapiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakapiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakapiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakapoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakapoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakapoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakapali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakapaliście; żeście nakapali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakapali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakapała żech; nakapałach; żech nakapała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakapała żeś; nakapałaś; żeś nakapała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakapała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakapały my; my nakapały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakapałyście; żeście nakapały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakapały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakapało żech; żech nakapało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakapało żeś; żeś nakapało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakapało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakapoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakapoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakapali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakapali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakapali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakapała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakapała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakapała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakapały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakapały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakapały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakapało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakapało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakapało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakapej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakapie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakapejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakapiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakapoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakapoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakapoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakapali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakapali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakapali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakapała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakapała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakapała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakapały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakapały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakapały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakapało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakapało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakapało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakapoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakapoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakapali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakapali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakapała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakapała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakapały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakapały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakapało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakapało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakapany
rzeczownik odczasown.nakapani
Rybnik

 

SI: Postow tyn kibel pod tyn popsuty kokotek, niech choć nakapie na podloci kwiotkōw.

PL: Podstaw to wiadro pod ten uszkodzony kurek, żeby nakapało chociaż do dodlania kwiatów.

 

SI: Za godzina nakapało pełny kibel, tōż doś fest musi tyn bojler ciyc.

PL: W ciągu godziny nakapało pełne wiadro, więc dosyć mocno musi ten bojler cieknąć.

 

Podej dalij…