nakazować

nakazować – nakazywać (pol.)

bezokoliczniknakazować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakazowaliście; żeście nakazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakazowała żech; nakazowałach; żech nakazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakazowała żeś; nakazowałaś; żeś nakazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakazowały my; my nakazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakazowałyście; żeście nakazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakazowało żech; żech nakazowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakazowało żeś; żeś nakazowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nakazowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nakazowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nakazowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nakazowali; bydymy nakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nakazowali; bydziecie nakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nakazowali; bydōm nakazować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nakazowała; byda nakazować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nakazowała; bydziesz nakazować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nakazowała; bydzie nakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nakazowały; bydymy nakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nakazowały; bydziecie nakazować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nakazowały; bydōm nakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nakazowało: byda nakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nakazowało; bydziesz nakazować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nakazowało; bydzie nakazować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakazowany
rzeczownik odczasown.nakazowani
Rybnik

Mama mi dycko nakazowała, że mōm być nazod z muzyki przed pōłnocōm.

Tata mi nakazuje napisać zadani po szkole, a dziepiyro potym moga iś na dwōr.

Baba mi nakozała siedzieć w dōma z dzieciami, tōż niy mōg żech iś z tobōm na mecz.

 

 

Podej dalij…