nakozać

nakozać – nakazać (pol.)

bezokoliczniknakozać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakozaliście; żeście nakozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakozała żech; nakozałach; żech nakozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakozała żeś; nakozałaś; żeś nakozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakozały my; my nakozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakozałyście; żeście nakozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakozało żech; żech nakozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakozało żeś; żeś nakozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakozany
rzeczownik odczasown.nakozani
Rybnik

Tata mi nakozoł, że mōm mu pōmogać w garażu, tōż dzisiej niy puda grać we fuzbal

Mama mi nakozała iś spać po dobranocy, tōż filmu we wieczór żech  niy ôglōndoł.

 

 

Podej dalij…