nakryncić

nakryncić – nakręcić, zawrócić (pol.)

bezokoliczniknakryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakrynciyliście; żeście nakrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakryncali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakrynciyła żech; nakrynciyłach; żech nakrunciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakrynciyła żeś; nakrynciyłaś; żeś nakrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakrynciyły my; my nakrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakrynciyłyście; żeście nakrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakrynciyło żech; żech nakrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakrynciyło żeś; żeś nakrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakrynćj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakrynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakryncōny
rzeczownik odczasown.nakryncyni
Rybnik

POL: (1) nakręcić zegar, nakrętkę; (2) zawrócić samochodem, rowerem.

 

Niy zapōmnij nakryncić tego zygara.

Dej kluczyki, to ci nakrynca tym autym.

Dosz rada sam nakryncić tym autym?

 

Podej dalij…