nakupić

nakupić (sie) – nakupić, kupić na zapas  (pol.)

bezokoliczniknakupić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakupisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakupi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakupicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakupiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakupiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakupiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakupiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakupiyliście; żeście nakupiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakupiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakupiyła żech; nakupiyłach; żech nakupiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakupiyła żeś; nakupiyłaś; żeś nakupiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakupiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakupiyły my; my nakupiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakupiyłyście; żeście nakupiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakupiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakupiyło żech; żech nakupiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakupiyło żeś; żeś nakupiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakupiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakupiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakupiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakupiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakupiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakup
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakupi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakupcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakupiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakupiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakupiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakupiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakupiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakupiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakupiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakupiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakupiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakupiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakupiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakupiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakupiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakupiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakupiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakupiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakupiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakupiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakupiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakupiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakupiōny
rzeczownik odczasown.nakupiyni
Rybnik

Jedźcie do tego  sklepu, yno niy nakupcie zaś tam niypotrzebnych gupot.

Wiela żeś to nakupiyła tego jodła na te Gody, dyć my to bydymy jeś do Wielkanoce.

Mioł żech trocha naszporowane, tōż nakupiōł żech materyje, a na wiosna chytōm sie budowy.

 

 

Podej dalij…