namacać

namacać (sie) – wyczuć dotykiem palcōw (pol.)

bezokoliczniknamacać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namacaliście; żeście namacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namacała żech; namacałach; żech namacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namacała żeś; namacałaś; żeś namacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namacały my; my namacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namacałyście; żeście namacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namacało żech; żech namacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namacało żeś; żeś namacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamacany
rzeczownik odczasown.namacani
Rybnik

 

Terazki żech dziepiyro namacała, kaj to mosz ta grucza.

Poświyć mi sam kołkami, bo niy poradza namacać tego szaltra.

Doczkej, aż namacōm ta klamka.

Podej dalij…