namarasić

namarasić (sie) – nabłocić, nabrudzić (pol.)

bezokoliczniknamarasić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namarasza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namarasisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namarasi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namaraszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namarasicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namaraszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namarasiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namarasiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namarasiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namarasiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namarasiyliście; żeście namarasiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namarasiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namarasiyła żech; namarasiyłach; żech namarasiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namarasiyła żeś; namarasiyłaś; żeś namarasiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namarasiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namarasiyły my; my namarasiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namarasiyłyście; żeście namarasiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namarasiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namarasiyło żech; żech namarasiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namarasiyło żeś; żeś namarasiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namarasiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namarasiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namarasiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namarasiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namarasiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namarasiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namarasiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namarasiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namarasiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namarasiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namaroś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namarasi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namaroście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namaraszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namarasiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namarasiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namarasiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namarasiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namarasiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namarasiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namarasiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namarasiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namarasiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namarasiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namarasiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namarasiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namarasiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namarasiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namarasiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namarasiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namarasiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namarasiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namarasiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namarasiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namarasiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namarasiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namarasiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namarasiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namarasiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamaraszōny
rzeczownik odczasown.namaraszyni
Rybnik

 

Bowcie sie, yno niy namaroście tam za fest.

Jak namarasicie, to bydziecie za sobōm wychraniać.

Kery sam tak namarasiōł?

Podej dalij…