namoczyć

namoczyć (sie) – namoczyć (pol.)

bezokoliczniknamoczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namocza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namoczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namoczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namoczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namoczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namoczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namoczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namoczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namoczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namoczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namoczyliście; żeście namoczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namoczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namoczyła żech; namoczyłach; żech namoczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namoczyła żeś; namoczyłaś; żeś namoczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namoczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namoczyły my; my namoczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namoczyłyście; żeście namoczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namoczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namoczyło żech; żech namoczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namoczyło żeś; żeś namoczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namoczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namoczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namoczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namoczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namoczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namoczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namoczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namoczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namoczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namoczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namocz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namoczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namoczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namoczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namoczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namoczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namoczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namoczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namoczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namoczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namoczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namoczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namoczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namoczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namoczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namoczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namoczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namoczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namoczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namoczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namoczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namoczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namoczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namoczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namoczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namoczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namoczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namoczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namoczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamoczōny
rzeczownik odczasown.namoczyni
Rybnik

 

Namocz trocha chleba a wciepej kurom, niech dziubiōm.

Wieczōr żech była namoczyła prani, tōż musza się chytac pranio, a niy przi kawie klachać.

Namocz wartko ta bluza, możno tyn flek puści.

Jo se namocza prani, a ty musisz mi na rano wody nagrzoć do pranio.

 

Podej dalij…