namōwić

namōwić – namówić (pol.)

bezokoliczniknamōwić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namōwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namōwisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namōwi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namōwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namōwicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namōwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namōwiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namōwiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namōwiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namōwiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namōwiyliście; żeście namōwiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namōwiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namōwiyła żech; namōwiyłach; żech namōwiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namōwiyła żeś; namōwiyłaś; żeś namōwiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namōwiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namōwiyły my; my namōwiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namōwiyłyście; żeście namōwiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namōwiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namōwiyło żech; żech namōwiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namōwiyło żeś; żeś namōwiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namōwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namōwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namōwiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namōwiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namōwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namōwiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namōwiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namōwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namōwiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namōwiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namōwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namōwiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namōwiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namōwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namōwiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namōwiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namōw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namōwi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namōwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namōwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namōwiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namōwiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namōwiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namōwiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namōwiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namōwiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namōwiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namōwiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namōwiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namōwiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namōwiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namōwiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namōwiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namōwiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namōwiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namōwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namōwiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namōwiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namōwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namōwiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namōwiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namōwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namōwiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namōwiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namōwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namōwiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namōwiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namōwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namōwiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namōwiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamōwiōny
rzeczownik odczasown.namōwiyni
Rybnik

 

Muszymy ci namówić jako frela, co zaczniesz chodzić na zolyty a niy do szynku.

Możno namōwia Ele, żeby szła zy mnōm na muzyka, bo mama mie samej niy puści.

Namōw Antka, żeby szoł jutro zy mnōm chytać ryby.

Podej dalij…