namyślać sie

namyślać się – namyślać się (pol.)

bezokoliczniknamyślać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namyślōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namyślosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namyślo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namyślōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namyślocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namyślajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namyśloł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namyśloł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namyśloł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namyślali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namyślaliście sie; żeście sie namyślali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namyślali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namyślała żech sie; namyślałach sie; żech sie namyślała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namyślała żeś sie; namyślałaś sie; żeś sie namyślała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namyślała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namyślały my sie; my sie namyślały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namyślałyście sie; żeście sie namyślały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namyślały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namyślało żech sie; żech sie namyślało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namyślało żeś sie; żeś sie namyślało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namyślało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie namyśloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie namyśloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie namyśloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie namyślali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie namyślali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie namyślali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie namyślała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie namyślała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie namyślała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie namyślały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie namyślały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie namyślały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie namyślało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie namyślało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie namyślało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namyślej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie namyślo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namyślejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie namyślajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namyśloł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namyśloł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namyśloł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namyślali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namyślali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namyślali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namyślała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namyślała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namyślała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namyślały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namyślały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namyślały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namyślało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namyślało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namyślało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie namyśloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie namyśloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie namyśloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie namyślali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie namyślali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie namyślali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie namyślała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie namyślała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie namyślała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie namyślały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie namyślały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie namyślały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie namyślało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie namyślało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie namyślało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie namyśloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie namyśloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie namyśloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie namyślali; bydymy sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie namyślali; bydziecie sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie namyślali; bydōm sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie namyślała; byda sie namyślać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie namyślała; bydziesz sie namyślać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie namyślała; bydzie sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie namyślały; bydyny sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie namyślały; bydziecie sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie namyślały; bydōm sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie namyślało; byda sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie namyślało; bydziesz sie namyślać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie namyślało; bydzie sie namyślać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.namyślani sie
Rybnik

POL: zastanawiać się, rozważać sprawę przed podjęciem decyzji.

 

Namyślej sie wartko, czy chcesz jechać, bo bilety sie kōńczōm.

Ty sie musisz dycko namyślać trzi dni.

 

 

Podej dalij…