naôbiyrać

naôbiyrać (sie) – nazrywać (pol.)

bezokoliczniknaôbiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naôbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naôbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naôbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naôbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naôbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naôbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naôbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naôbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naôbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naôbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naôbiyraliście; żeście naôbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naôbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naôbiyrała żech; naôbiyrałach; żech naôbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naôbiyrała żeś; naôbiyrałaś; żeś naôbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naôbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naôbiyrały my; my naôbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naôbiyrałyście; żeście naôbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naôbiyrało żech; żech naôbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naôbiyrało żeś; żeś naôbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naôbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naôbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naôbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naôbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naôbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naôbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naôbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naôbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naôbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naôbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naôbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naôbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naôbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naôbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naôbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naôbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naôbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naôbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naôbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naôbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naôbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naôbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naôbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naôbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naôbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naôbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naôbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naôbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naôbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naôbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naôbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naôbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naôbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naôbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naôbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naôbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naôbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naôbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naôbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaôbiyrany
rzeczownik odczasown.naôbiyrani
Rybnik

POL: nazrywać, zerwać większą ilość owoców, warzyw.

 

Naôbiyrej mi cześni, to zrobiymy wina.

Jutro naôbiyrōmy śliwek, a bydymy robiyli sok.

Chłop mi naôbiyroł dwa kible śliwek, tōż musza narobić marmelady na zima.

 

Podej dalij…