naôbuwać

naôbuwać (sie) – naubierać buty (pol.)

bezokoliczniknaôbuwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naôbuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naôbuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naôbuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naôbuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naôbuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naôbuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naôbuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naôbuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naôbuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naôbuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naôbuwaliście; żeście naôbuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naôbuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naôbuwała żech; naôbuwałach; żech naôbuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naôbuwała żeś; naôbuwałaś; żeś naôbuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naôbuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naôbuwały my; my naôbuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naôbuwałyście; żeście naôbuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naôbuwało żech; żech naôbuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naôbuwało żeś; żeś naôbuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naôbuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naôbuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naôbuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naôbuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naôbuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naôbuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naôbuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naôbuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naôbuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naôbuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naôbuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naôbuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naôbuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naôbuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naôbuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naôbuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naôbuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naôbuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naôbuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naôbuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naôbuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naôbuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naôbuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naôbuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naôbuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naôbuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naôbuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naôbuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naôbuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naôbuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naôbuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naôbuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naôbuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naôbuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naôbuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naôbuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naôbuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naôbuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôbuwany
rzeczownik odczasown.poôbuwani
Rybnik

POL: naubierać, ubierać kilka razy buty.

 

Naôbuwała żech sie tela tych strzewikōw, a żodne mi niy pasowały, tōż nic żech niy kupiyła.

Tyś je wartki, a jo musza naôbuwać tela strzewikōw dzieciōm.

Co jo sie musza dziynnie naôbuwać tych strzewikōw, jak loca do chlywa.

 

 

 

Podej dalij…