napasztować

napasztować – zaczepiać, drażnić, atakować (pol.)

bezokoliczniknapasztować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napasztuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napasztujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napasztuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napasztujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napasztujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napasztujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napasztowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napasztowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napasztowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napasztowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napasztowaliście; żeście napasztowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napasztowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napasztowała żech; napasztowałach; żech napasztowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napasztowała żeś; napasztowałaś; żeś napasztowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napasztowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napasztowały my; my napasztowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napasztowałyście; żeście napasztowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napasztowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napasztowało żech; żech napasztowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napasztowało żeś; żeś napasztowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napasztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napasztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napasztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napasztowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napasztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napasztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napasztowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napasztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napasztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napasztowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napasztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napasztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napasztowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napasztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napasztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napasztowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napasztuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napasztuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napasztujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napasztujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napasztowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napasztowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napasztowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napasztowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napasztowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napasztowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napasztowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napasztowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napasztowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napasztowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napasztowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napasztowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napasztowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napasztowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napasztowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napasztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napasztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napasztowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napasztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napasztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napasztowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napasztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napasztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napasztowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napasztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napasztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napasztowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napasztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napasztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napasztowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda napasztowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz napasztowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie napasztowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy napasztowali; bydymy napasztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie npasztowali; bydziecie napasztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm napasztowali; bydōm napasztować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda napasztowała; byda napasztowąć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz napasztowała; bydziesz napasztować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie napasztowała; bydzie napasztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy napasztowały; bydymy napasztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie napasztowały; bydziecie napasztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm napasztowały; bydōm napasztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda napasztowało; byda napasztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz napasztowało; bydziesz napasztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie napasztowało; bydzie napasztować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapasztowany
rzeczownik odczasown.napasztowani
Rybnik

 

Niy napasztuj tego psa, bo cie ugryzie.

Jo sie boja chodzić na noc do roboty, bo sam bezmała jakiś chłop napasztuje baby po cimoku.

Dej mu pokōj, a niy napasztuj go, to cie niy bydzie biōł.

 

 

Podej dalij…