napisać

napisać – napisać (pol.); napsat (cze.)

bezokoliczniknapisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napisaliście; żeście napisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napisała żech; napisałach; żech napisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napisała żeś; napisałaś; żeś napisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napisały my; my napisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napisałyście; żeście napisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napisało żech; żech napisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napisało żeś; żeś napisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapisany
rzeczownik odczasown.napisani
Rybnik

 

Napisz mi, co mōm kupić, co zaś czego niy zapōmnia.

Jak napiszesz zadani, to bydziesz mōgła iś na dwōr.

Na jutro napiszecie ôpowiadania, jako to było na feryjach.

Podej dalij…