naplōmpać

naplōmpać (sie) – napompować (pol.)

bezokoliczniknaplōmpać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naplōmpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naplōmpiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naplōmpie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naplōmpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naplōmpiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naplōmpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naplōmpoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naplōmpoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naplōmpoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naplōmpali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naplōmpaliście; żeście naplōmpali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naplōmpali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naplōmpała żech; naplōmpałach; żech naplōmpała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naplōmpała żeś; naplōmpałaś; żeś naplōmpała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naplōmpała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naplōmpały my; my naplōmpały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naplōmpałyście; żeście naplōmpały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naplōmpały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naplōmpało żech; żech naplōmpało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naplōmpało żeś; żeś naplōmpało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naplōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naplōmpoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naplōmpoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naplōmpoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naplōmpali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naplōmpali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naplōmpali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naplōmpała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naplōmpała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naplōmpała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naplōmpały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naplōmpały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naplōmpały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naplōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naplōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naplōmpało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naplōmpej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naplōmpie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naplōmpejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naplōmpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naplōmpoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naplōmpoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naplōmpoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naplōmpali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naplōmpali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naplōmpali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naplōmpała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naplōmpała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naplōmpała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naplōmpały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naplōmpały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naplōmpały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naplōmpało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naplōmpało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naplōmpało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naplōmpoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naplōmpoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naplōmpoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naplōmpali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naplōmpali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naplōmpali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naplōmppała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naplōmppała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naplōmpała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naplōmppały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naplōmpały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naplōmpały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naplōmpało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naplōmpało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naplōmpało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaplōmpany
rzeczownik odczasown.naplōmpani
Rybnik

 

Jo ci naplōmpia luftu, tōż tela zajedziesz do sklepu, a potym ci polepia tyn szlauch.

Wczora żech naplōmpoł luftu do wszystkich kōłek, a dzisiej we dwōch zaś je za mało.

Poradzisz mi naplōmpać tyn madrac gymbōm, bo niy mōm takij luftplōmpy?

 

 

 

Podej dalij…