napochać

napochać – narozrabiać, napsocić (pol.); mach viel Unfug (ger.); make a lot of mischief (eng.); dělat hodně špatnosti (cz.)

bezokoliczniknapochać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napochōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napochosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napocho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napochōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napochocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napochajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napochoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napochoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napochoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napochali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napochaliście; żeście napochali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napochali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napochała żech; napochałach; żech napochała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napochała żeś; napochałaś; żeś napochała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napochała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napochały my; my napochały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napochałyście; żeście napochały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napochały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napochało żech; żech napochało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napochało żeś; żeś napochało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napochało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napochoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napochoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napochali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napochali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napochali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napochała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napochała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napochała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napochały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napochały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napochały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napochało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napochało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napochało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napochej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napocho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napochejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napochajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napochoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napochoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napochoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napochali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napochali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napochali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napochała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napochała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napochała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napochały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napochały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napochały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napochało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napochało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napochało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napochoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napochoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napochali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napochali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napochała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napochała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napochały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napochały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napochało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napochało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapochany
rzeczownik odczasown.napochani
Rybnik

 

Bydźcie grzeczni, co sam co niy napochocie.

Jo ida do sklepu, a za chwila przidzie tata, yno niy napochejcie sam co.

Jak co napochosz, to ôdy mie dostaniesz, bo ci godōm, że niy mosz gupnyć.

 

Podej dalij…