naprać sie

naprać sie – upić się, napracować się przy praniu (pol.)

bezokoliczniknarać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napiera sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napieresz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napiere sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napierymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napierecie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napierōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naproł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naproł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naproł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naprali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napraliście sie; żeście sie naprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naprali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naprała żech sie; naprałach sie; żech sie naprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naprała żeś sie; naprałaś sie; żeś sie naprała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naprała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naprały my sie; my sie naprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naprałyście sie; żeście sie naprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naprały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naprało żech sie; żech sie naprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naprało żeś sie; żeś sie naprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naprało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie naproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie naproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie naproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie naprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie naprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie naprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie naprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie naprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie naprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie naprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie naprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie naprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie naprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie naprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie naprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napier sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie napiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napiercie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie napierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naproł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naproł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naproł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naprali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naprali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naprali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naprała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naprała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naprała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naprały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naprały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naprały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naprało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naprało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naprało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie naproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie naproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie naproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie naprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie naprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie naprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie naprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie naprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie naprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie naprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie naprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie naprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie naprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie naprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie naprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.naprani sie
Rybnik

POL: (1) upić się; (2) napracować się przy praniu.

 

Tela żech sie wczoraj naprała tych poszwōw, że dzisio rynkōw niy czuja.

Niy lyj mi wiyncyj, jedyn keliszek mi styknie, bo bych sie naprała.

Kaj żeś sie to zaś tak naproł?

 

 

 

Podej dalij…