naprościć

naprościć (sie) – naprostować (pol.)

bezokoliczniknaprościć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naproszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naprościsz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naprości
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naproszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naprościcie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naproszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naprościōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naprościōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naprościōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naprościyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naprościyliście; żeście naprościyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naprościyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naprościyła żech; naprościyłach; żech naprościyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naprościyła żeś; naprościyłaś; żeś naprościyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naprościyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naprościyły my; my naprościyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naprościyłyście; żeście naprościyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naprościyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naprościyło żech; żech naprościyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naprościyło żeś; żeś naprościyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naprościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naprościōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naprościōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naprościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naprościyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naprościyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naprościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naprościyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naprościyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naprościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naprościyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naprościyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naprościyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naprościyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naprość
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naprości
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naprośćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naproszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naprościōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naprościōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naprościōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naprościyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naprościyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naprościyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naprościyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naprościyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naprościyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naprościyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naprościyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naprościyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naprościyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naprościyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naprościyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naprościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naprościōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naprościōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naprościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naprościyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naprościyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naprościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naprościyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naprościyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naprościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naprościyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naprościyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naprościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naprościyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naprościyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaproszczōny
rzeczownik odczasown.naproszczyni
Rybnik

 

Muszymy ta rułka trocha naprościc, bo je krziwo.

Pōdź, naproszczymy dyszel, a pocisnymy ta fōra kōnsek do przodku.

 

Podej dalij…