napsuć

napsuć (sie) – napsuć (pol.)

bezokoliczniknapsuć
aspekt
dok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napsuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napsujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napsuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napsujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napsujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napsujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napsuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napsuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napsuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napsuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napsuliście; żeście napsuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napsuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napsuła żech; napsułach; żech napsuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napsuła żeś; napsułaś; żeś napsuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napsuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napsuły my; my napsuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napsułyście; żeście napsuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napsuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napsuło żech; żech napsuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napsuło żeś; żeś napsuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napsuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napsuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my anpsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napsuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napsuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napsuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napsuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napsuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napsuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napsuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napsuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napsuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napsuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napsujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napsujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napsuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napsuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napsuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napsuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napsuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napsuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napsuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napsuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napsuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napsuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napsuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napsuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napsuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napsuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napsuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napsuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napsuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napsuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napsuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napsuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napsuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napsuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napsuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napsuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napsuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapsuty
rzeczownik odczasown.napsuci
Rybnik

 

Te jabko sam je jakiś napsute, wyciep go, co sie inksze niy napsujōm ôd niego.

Wiela ty sie napsujesz tych graczkōw, niczego niy poradzisz szanować.

 

Podej dalij…