napuszczać

napuszczać (sie) – napuszczać (pol.)

bezokoliczniknapuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.napuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.napuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.napuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.napuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.napuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.napuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.napuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.napuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.napuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.napuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.napuszczaliście; żeście napuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.napuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.napuszczała żech; napuszczałach; żech napuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.napuszczała żeś; napuszczałaś; żeś napuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.napuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..napuszczały my; my napuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. napuszczałyście; żeście napuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.napuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.napuszczało żech; żech napuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.napuszczało żeś; żeś napuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.napuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech napuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś napuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł napuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my napuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście napuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli napuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech napuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś napuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była napuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my napuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście napuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były napuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech napuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś napuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . napuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech napuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.napuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech napuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. napuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. napuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.napuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.napuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. napuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.napuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.napuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
napuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.napuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. napuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.napuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.napuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. napuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.napuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.napuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych napuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś napuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by napuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my napuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście napuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by napuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych napuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś napuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by napuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my napuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście napuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by napuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych napuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś napuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by napuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda napuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz napuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie napuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy napuszczali; bydymy napuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie napuszczali; bydziecie napuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm napuszczali; bydōm napuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda napuszczała; byda napuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz napuszczała; bydziesz napuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie napuszczała; bydzie napuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy napuszczały; bydymy napuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie napuszczały; bydziecie napuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm napuszczały; bydōm napuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda napuszczało; byda napuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz napuszczało; bydziesz napuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie napuszczało; bydzie napuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynapuszczany
rzeczownik odczasown.napuszczani
Rybnik

POL: napuszczać wody, gazu do instalacji.

 

Ty napuszczej wody do cyntralnego, a jo byda sie dziwoł, czy kaj niy ciecze.

Poradzisz napuszczać gaz do auta?

Napuść mi luftu z kōmpresora do tego madraca, yno dej pozōr, co niy puknie.

Podej dalij…