narobić

narobić (sie) – napracować, spowodować (pol.)

bezokoliczniknarobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.narobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.narobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.narobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.narobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.narobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.narobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.narobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.narobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.narobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.narobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.narobiyliście; żeście narobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.narobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.narobiyła żech; narobiyłach; żech narobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.narobiyła żeś; narobiyłaś; żeś narobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.narobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..narobiyły my; my narobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. narobiyłyście; żeście narobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.narobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.narobiyło żech; żech narobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.narobiyło żeś; żeś narobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.narobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech narobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś narobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł narobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my narobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście narobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli narobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech narobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś narobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była narobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my narobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście narobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były narobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech narobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś narobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było narobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . narōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech narobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.narōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech narobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. narobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. narobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.narobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.narobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. narobiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.narobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.narobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
narobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.narobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. narobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.narobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.narobiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. narobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.narobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.narobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych narobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś narobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by narobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my narobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście narobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by narobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych narobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś narobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by narobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my narobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście narobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by narobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych narobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś narobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by narobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynarobiōny
rzeczownik odczasown.narobiyni
Rybnik

POL: (1) napracować się; (2) wyprodukować; (3) spowodować wypadek, nieszczęście

 

SI: Jo żech sie tela narobiyła przi tych grzōndkach, a tyś mi tam puściōł kury a wszystko rozgrzebały.

PL: Ja się tyle napracowałam przy tych grządkach, a ty wpuściłeś tam kury i wszystko rozgrzebały.

 

SI: Co żeś to zaś narobiōł, że mosz noga we gipsie?

PL: Co to znowu spowodowałeś, że masz nogę w gipsie?

 

SI: Jedźcie pomału tym motorcyklym, aż co niy narobicie.

PL: Jedźcie powoli tym motocyklem, żeby nie spowodować wypadku.

 

SI: Jak byda mioł trocha czasu, to ci narobia tych hasiokōw.

PL: Jeżeli będę miał chwilę czasu, to naprodukuję ci tych pustaków.

 

 

Podej dalij…