narōmbać

narōmbać (sie) – narąbać (pol.)

bezokoliczniknarōmbać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.narōmbia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.narōmbiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.narōmbie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.narōmbiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.narōmbiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.narōmbiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.narōmboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.narōmboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.narōmboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.narōmbali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.narōmbaliście; żeście narōmbali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.narōmbali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.narōmbała żech; narōmbałach; żech narōmbała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.narōmbała żeś; narōmbałaś; żeś narōmbała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.narōmbała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..narōmbały my; my narōmbały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. narōmbałyście; żeście narōmbały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.narōmbały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.narōmbało żech; żech narōmbało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.narōmbało żeś; żeś narōmbało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.narōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech narōmboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś narōmboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł narōmboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my narōmbali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście narōmbali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli narōmbali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech narōmbała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś narōmbała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była narōmbała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my narōmbały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście narōmbały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były narōmbały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech narōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś narōmbało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było narōmbało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . narōmbej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech narōmbie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.narōmbejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech narōmbiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. narōmboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. narōmboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.narōmboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.narōmbali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. narōmbali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.narōmbali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.narōmbała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
narōmbała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.narōmbała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. narōmbały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.narōmbały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.narōmbały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. narōmbało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.narōmbało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.narōmbało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych narōmboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś narōmboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by narōmboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my narōmbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście narōmbali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by narōmbali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych narōmbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś narōmbała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by narōmbała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my narōmbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście narōmbały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by narōmbały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych narōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś narōmbało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by narōmbało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynarōmbany
rzeczownik odczasown.narōmbani
Rybnik

POL: narąbać drewna siekierą.

 

Jo narōmbia drzewa, a ty go śniesiesz do pywnice we koszyku.

Narōmbej mi na wartko drzewa, bo niy mōm z czego ôgnia słożyć.

Tak, co jutro narōmbiesz drzewa, bo ni ma już z czego skłodać ôgnia.

Podej dalij…