narzykać

narzykać – narzekać (pol.)

bezokoliczniknarzykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.narzykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.narzykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.narzyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.narzykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.narzykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.narzykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.narzykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.narzykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.narzykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.narzykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.narzykaliście; żeście narzykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.narzykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.narzykała żech; narzykałach; żech narzykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.narzykała żeś; narzykałaś; żeś narzykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.narzykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..narzykały my; my narzykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. narzykałyście; żeście narzykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.narzykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.narzykało żech; żech narzykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.narzykało żeś; żeś narzykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.narzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech narzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś narzykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł narzykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my narzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście narzykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli narzykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech narzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś narzykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była narzykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my narzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście narzykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były narzykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech narzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś narzykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było narzykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . narzykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech narzyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.narzykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech narzykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. narzykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. narzykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.narzykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.narzykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. narzykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.narzykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.narzykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
narzykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.narzykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. narzykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.narzykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.narzykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. narzykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.narzykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.narzykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych narzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś narzykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by narzykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my narzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście narzykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by narzykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych narzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś narzykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by narzykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my narzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście narzykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by narzykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych narzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś narzykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by narzykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda narzykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz narzykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie narzykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy narzykali; bydymy narzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie narzykali; bydziecie narzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm narzykali; bydōm narzykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda narzykała; byda narzykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz narzykała; bydziesz narzykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie narzykała; bydzie narzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy narzykały; bydymy narzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie narzykały; bydziecie narzykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm narzykały; bydōm narzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda narzykało; byda narzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz narzykało; bydziesz narzykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie narzykało; bydzie narzykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.narzykani
Rybnik

 

SI: Ôn dycko narzyko, to już je taki człowiek z niego.

PL: On ciągle narzeka, to już jest taki typ  człowieka.

 

SI: Starko, dyć niy narzykejcie tak na tego starzika.

PL: Babciu, nie narzekaj tak na tego dziadka, proszę.

 

SI: Sōmsiod narzyko, że wczora bōł u nas butel w nocy skuli urodzin, a niy pomiynto, co ôn wyrobio, jak przidzie ze szynku ôżarty.

PL: Sąsiad narzeka, że wczoraj było u nas głośno w nocy z powodu urodzin, a nie pamięta, co on wyczynia, kiedy wrōci z baru pijany.

 

Podej dalij…