naściepować

naściepować (pol.) – nazrzucać (pol.)

bezokoliczniknaściepować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naściepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naściepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naściepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naściepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naściepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naściepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naściepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naściepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naściepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naściepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naściepowaliście; żeście naściepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naściepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naściepowała żech; naściepowałach; żech naściepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naściepowała żeś; naściepowałaś; żeś naściepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naściepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naściepowały my; my naściepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naściepowałyście; żeście naściepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naściepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naściepowało żech; żech naściepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naściepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naściepowało żeś; żeś naściepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naściepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naściepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naściepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naściepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naściepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naściepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naściepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naściepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naściepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naściepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naściepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naściepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naściepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naściepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naściepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naściepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naściepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naściepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naściepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naściepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naściepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naściepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naściepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naściepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naściepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naściepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naściepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naściepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naściepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naściepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naściepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naściepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naściepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naściepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naściepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naściepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naściepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naściepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naściepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naściepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naściepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naściepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naściepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naściepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naściepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naściepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naściepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naściepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naściepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaściepowany
rzeczownik odczasown.naściepowani
Rybnik

POL: nazrzucać, zrzucić wiele rzeczy.

 

Jo ci sam naściepuja resztek z ôbiadu prosiyntōm, tōż poślij potym synka, to mu to dōm.

Kej żeś naściepowala tela papiōrkōw na delōwka, tōż teraz wejź śmiatek a to pozamiatej.

Kery sam naściepowoł tela tych kartofli na ziymia? Jako to jycie?

 

 

Podej dalij…