naskludzać

naskludzać – nasprowadzać (pol.)

bezokoliczniknaskludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naskludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naskludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naskludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naskludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naskludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naskludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naskludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naskludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naskludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naskludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naskludzaliście; żeście naskludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naskludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naskludzała żech; naskludzałach; żech naskludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naskludzała żeś; naskludzałaś; żeś naskludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naskludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naskludzały my; my naskludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naskludzałyście; żeście naskludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naskludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naskludzało żech; żech naskludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naskludzało żeś; żeś naskludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naskludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naskludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naskludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naskludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naskludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naskludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naskludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naskludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naskludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naskludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naskludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naskludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naskludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naskludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naskludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naskludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naskludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naskludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naskludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naskludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naskludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naskludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naskludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naskludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naskludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naskludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naskludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. naskludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naskludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naskludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naskludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naskludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naskludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naskludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naskludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naskludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naskludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naskludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naskludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naskludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naskludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naskludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naskludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naskludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naskludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naskludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naskludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naskludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaskludzany
rzeczownik odczasown.naskludzani
Rybnik

POL: nasprowadzać, sprowadzić więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną sztukę, osobę.

 

Kery zaś sam naskludzoł tela tych dziecek na plac?

Jeszcze roż naskludzosz sam tych ôżyrokōw, to wyfurgniesz do kupy z nimi z chałupy.

Kery sam naskludzoł tela tych klamorōw do garażu?

Podej dalij…