nasłōchać sie

nasłōchać sie – wysłuchać wiela razy, dużo (pol.)

bezokoliczniknasłōchać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nasłōchōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nasłōchosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nasłōcho sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nasłōchōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nasłōchocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nasłōchajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nasłōchoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nasłōchoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nasłōchoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nasłōchali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nasłōchaliście sie; żeście sie nasłōchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nasłōchali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nasłōchała żech sie; nasłōchałach sie; żech sie nasłōchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nasłōchała żeś sie; nasłōchałaś sie; żeś sie nasłōchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nasłōchała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nasłōchały my sie; my sie nasłōchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nasłōchałyście sie; żeście sie nasłōchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nasłōchały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nasłōchało żech sie; żech sie nasłōchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nasłōchało żeś sie; żeś sie nasłōchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nasłōchało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie nasłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie nasłōchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie nasłōchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie nasłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie nasłōchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie nasłōchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie nasłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie nasłōchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie nasłōchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie nasłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie nasłōchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie nasłōchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie nasłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie nasłōchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie nasłōchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nasłōchej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie nasłōcho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nasłōchejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie nasłōchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nasłōchoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasłōchoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nasłōchoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nasłōchali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nasłōchali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nasłōchali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nasłōchała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nasłōchała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nasłōchała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nasłōchały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nasłōchały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nasłōchały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nasłōchało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nasłōchało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nasłōchało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie nasłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie nasłōchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie nasłōchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie nasłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie nasłōchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie nasłōchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie nasłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie nasłōchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie nasłōchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie nasłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie nasłōchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie nasłōchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie nasłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie nasłōchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie nasłōchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nasłōchani sie
Rybnik

 

Wczora prziszoł żech po dwōch piwach, tōż żech sie zaś nasłōchoł litanije ôd baby. Tela dobrze, że wiela z tego niy pamiyntōm.

Jo sie już tela nasłōchała tych twojich bojek, że już ci niy wierza.

Jo sie za młodu nasłōchoł doś tych pieśniczek.

 

Podej dalij…