nasnochwiać

nasnochwiać – naobiecywać (pol.)

bezokoliczniknasnochwiać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nasnochwiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nasnochwiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nasnochwio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nasnochwiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nasnochwiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nasnochwiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nasnochwioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nasnochwioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nasnochwioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nasnochwiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nasnochwialiście; żeście nasnochwiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nasnochwiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nasnochwiała żech; nasnochwiałach; żech nasnochwiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nasnochwiała żeś; nasnochwiałaś; żeś nasnochwiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nasnochwiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nasnochwiały my; my nasnochwiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nasnochwiałyście; żeście nasnochwiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nasnochwiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nasnochwiało żech; żech nasnochwiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nasnochwiało żeś; żeś nasnochwiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nasnochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nasnochwioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nasnochwioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nasnochwioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nasnochwiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nasnochwiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nasnochwiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nasnochwiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nasnochwiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nasnochwiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nasnochwiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nasnochwiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nasnochwiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nasnochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nasnochwiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nasnochwiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nasnochwiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nasnochwio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nasnochwiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nasnochwiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nasnochwioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasnochwioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nasnochwioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nasnochwiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nasnochwiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nasnochwiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nasnochwiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nasnochwiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nasnochwiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nasnochwiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nasnochwiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nasnochwiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nasnochwiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nasnochwiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nasnochwiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nasnochwioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nasnochwioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nasnochwioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nasnochwiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nasnochwiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nasnochwiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nasnochwiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nasnochwiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nasnochwiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nasnochwiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nasnochwiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nasnochwiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nasnochwiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nasnochwiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nasnochwiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nasnochwiani
Rybnik

POL: naobicywać niestworzone rzeczy, nawymyślać, konfabulować.

 

W niedziela pojadymy do starzikōw na ôbiod, ale niy nasnochwiej zaś za pryndko dzieciōm, bo jak bydōm zmierzłe, to ty dostaniesz po uszach.           (cz: zmier-złe)

Kej żeś mu nasnochwioł, tōż terazki musisz z nim iś ku tym szisbudōm.

Niy nasnochwiej mu za wartko, bo zaś niy bydzie chciał iś spać po połedniu.

Podej dalij…