nastarać sie

nastarać sie  – namartwić się (pol)

bezokoliczniknastarać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nastarōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nastarosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nastaro sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nastarōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nastarocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nastarajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nastaroł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nastaroł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nastaroł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nastarali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nastaraliście sie; żeście sie nastartali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nastrali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nastarała żech sie; nastarałach sie; żech sie nastarała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nastarała żeś sie; nastarałaś sie; żeś sie nastarała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nastarała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nastarały my sie; my sie nastarały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nastarałyście sie; żeście się sie nastarały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nastarały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nastarało żech sie; żech sie nastarało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nastarało żeś sie; żeś sie nastarało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nastarało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie nastaroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie nastaroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie nastaroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie nastarali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie nastarali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie nastarali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie nastarała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie nastarała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie nastarała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie nastarały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie nastarały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie nastarały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie nastarało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie nastarało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie nastarało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nastarej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie nastaro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nastarejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie nastarajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nastaroł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nastaroł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nastaroł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nastarali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nastarali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nastarali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nastarła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nastała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nastarała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nastarały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nastarały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nastarały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nastarało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nastarało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nastarało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie nastaroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie nastaroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie nastaroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie nastarali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie nastarali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie nastarali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie nastarała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie nastarała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie nastarała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie nastarały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie nastarały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie nastarały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie nastarało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie nastarało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie nastarało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. -os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nastarani sie
Rybnik

 

Co jo sie dycko nastarōm, jak ty idziesz do roboty, czy przidziesz cały nazod.

Matka sie musi dycko dużo nastarać nad tym, co bydzie z jejij dzieciami.

Wiysz ty, wiela jo sie musiała nastarać, jak cie niy było z roboty, a ty żeś siedzioł we szynku.

Szanujcie trocha te lōnty, wiycie wiela mama z tatōm muszōm się nastarać, coby wōm stykło na jodło a na lonty.

 

 

Podej dalij…