nastrojić

nastrojić (sie) – nastroić, ubrać pięknie, ozdobić (pol.)

bezokoliczniknastrojić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nastroja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nastrojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nastroji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nastrojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nastrojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nastrojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nastrojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nastrojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nastrojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nastrojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nastrojyliście; żeście nastrojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nastrojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nastrojyła żech; nastrojyłach; żech nastrojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nastrojyła żeś; nastrojyłaś; żeś nastrojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nastrojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nastrojyły my; my nastrojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nastrojyłyście; żeście nastrojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nastrojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nastrojyło żech; żech nastrojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nastrojyło żeś; żeś nastrojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nastrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nastrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nastrojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nastrojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nastrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nastrojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nastrojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nastrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nastrojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nastrojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nastrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nastrojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nastrojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nastrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nastrojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nastrojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nastrōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nastroji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nastrōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nastrojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nastrojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nastrojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nastrojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nastrojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nastrojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nastrojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nastrojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nastrojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nastrojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nastrojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nastrojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nastrojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nastrojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nastrojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nastrojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nastrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nastrojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nastrojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nastrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nastrojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nastrojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nastrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nastrojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nastrojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nastrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nastrojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nastrojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nastrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nastrojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nastrojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynastrojōny
rzeczownik odczasown.nastrojyni
Rybnik

 

Jutro nastrojymy chojinka, bo we Wilijo niy bydzie na to czasu.

Kaj sie to wybiyrosz, że żeś sie tak nastrojyła?

Tata mo dzisiej Abrahama, tōż muszymy mu sam nastrojić piyknie ta izba, niż goście przidōm.

 

 

Podej dalij…