nasuwać

nasuwać (sie) – nasypywać (pol.)

bezokoliczniknasuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nasuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nasuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nasuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nasuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nasuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nasuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nasuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nasuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nasuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nasuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nasuwaliście; żeście nasuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nasuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nasuwała żech; nasuwałach; żech nasuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nasuwała żeś; nasuwałaś; żeś nasuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nasuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nasuwały my; my nasuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nasuwałyście; żeście nasuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nasuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nasuwało żech; żech nasuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nasuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nasuwało żeś; żeś nasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nasuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nasuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nasuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nasuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nasuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nasuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nasuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nasuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nasuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nasuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nasuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nasuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nasuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nasuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nasuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nasuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nasuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nasuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nasuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nasuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nasuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nasuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nasuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nasuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nasuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nasuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nasuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nasuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nasuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nasuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nasuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nasuwali; bydymy nasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nasuwali; bydziecie nasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nasuwali; bydōm nasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nasuwała; byda nasuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nasuwała; bydziesz nasuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nasuwała; bydzie nasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nasuwały; bydymy nasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nasuwały; bydziecie nasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nasuwały; bydōm nasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nasuwało; byda nasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nasuwało; bydziesz nasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nasuwało; bydzie nasuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynasuwany
rzeczownik odczasown.nasuwani
Rybnik

 

Jo ci potrzimia miech, a ty nasuwej te kartofle z koszyka.

Kery nasuwoł te ôbiyli do tego miecha? Czamu sam je tak pokowiato?

Nasuwejcie se tej kawy do szolek, a jo wōm to zaleja wrawōm wodōm.

 

 

Podej dalij…