nasztelować

nasztelować (sie) – ustawić, nastawić, wyregulować (pol.)

bezokoliczniknasztelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszteluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nasztelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszteluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nasztelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nasztelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nasztelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nasztelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nasztelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nasztelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nasztelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nasztelowaliście; żeście nasztelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nasztelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nasztelowała żech; nasztelowałach; żech nasztelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nasztelowała żeś; nasztelowałaś; żeś nasztelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nasztelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nasztelowały my; my nasztelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nasztelowałyście; żeście nasztelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nasztelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nasztelowało żech; żech nasztelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nasztelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nasztelowało żeś; żeś nasztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nasztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nasztelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nasztelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nasztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nasztelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nasztelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nasztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nasztelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nasztelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nasztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nasztelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nasztelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nasztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nasztelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nasztelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszteluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszteluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nasztelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nasztelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nasztelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nasztelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nasztelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nasztelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nasztelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nasztelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nasztelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nasztelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nasztelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nasztelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nasztelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nasztelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nasztelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nasztelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nasztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nasztelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nasztelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nasztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nasztelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nasztelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nasztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nasztelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nasztelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nasztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nasztelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nasztelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nasztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nasztelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nasztelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynasztelowany
rzeczownik odczasown.nasztelowani
Rybnik

 

Naszteluj tyn zygor, co niy zaśpiymy rano.

Jo ci ta pralka naszteluja, yno jōm wrazisz do sztekra, jak przidziesz ze szkoły.

Poradzisz mi nasztelowac motorcykel, coby mało polōł bynziny a dobrze jechoł?

Naszteluj mi tyn telewizōr, cobych se mōg tyn mecz ôbejrzeć.

Naszteluj mi tyn mobilniok tak, coby szło zazwōnić, a ôdebrać, wiyncyj niy chca.

 

 

Podej dalij…