naszykować

naszykować (sie) – przygotować (pol.)

bezokoliczniknaszykować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszykuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naszykujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszykuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naszykujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naszykujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naszykujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naszykowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naszykowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naszykowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naszykowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naszykowaliście; żeście naszykowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naszykowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naszykowała żech; naszykowałach; żech naszykowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naszykowała żeś; naszykowałaś; żeś naszykowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naszykowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naszykowały my; my naszykowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naszykowałyście; żeście naszykowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naszykowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naszykowało żech; żech naszykowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naszykowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naszykowało żeś; żeś naszykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naszykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naszykowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naszykowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naszykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naszykowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naszykowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naszykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naszykowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naszykowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naszykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naszykowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naszykowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naszykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naszykowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naszykowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszykuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszykuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naszykujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naszykujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naszykowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naszykowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naszykowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naszykowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naszykowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naszykowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszykowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naszykowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naszykowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naszykowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naszykowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naszykowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naszykowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naszykowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naszykowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naszykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naszykowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naszykowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naszykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naszykowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naszykowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naszykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naszykowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naszykowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naszykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naszykowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naszykowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naszykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naszykowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naszykowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaszykowany
rzeczownik odczasown.naszykowani
Rybnik

 

Naszykowoł żeś mi te koszule do pranio, abo zaś ich byda musiała szukać po szrankach?

Naszykuj mi te koło, co byda mogła zajechać do wsi do sklepu.

Naszykowołbych ci tyn sztyl do wideł, ale niy mōm takigo patyka, musza dziepiyro zōnś do lasa.

 

 

 

Podej dalij…