nauruwać

nauruwać (sie) – nazrywać (pol.)

bezokoliczniknauruwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nauruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nauruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nauruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nauruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nauruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nauruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nauruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nauruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nauruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nauruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nauruwaliście; żeście nauruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nauruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nauruwała żech; nauruwałach; żech nauruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nauruwała żeś; nauruwałaś; żeś nauruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nauruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nauruwały my; my nauruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nauruwałyście; żeście nauruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nauruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nauruwało żech; żech nauruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nauruwało żeś; żeś nauruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nauruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nauruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nauruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nauruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nauruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nauruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nauruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nauruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nauruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nauruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nauruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nauruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nauruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nauruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nauruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nauruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nauruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nauruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nauruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nauruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nauruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nauruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nauruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nauruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nauruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nauruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nauruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nauruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nauruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nauruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nauruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nauruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nauruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nauruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nauruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nauruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nauruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nauruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nauruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nauruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nauruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nauruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nauruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nauruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nauruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nauruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nauruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nauruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nauruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nauruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynauruwany
rzeczownik odczasown.nauruwani
Rybnik

POL: nazrywać, zerwać więcej niż jeden raz lub więcej niż jedną rzecz.

 

Nauruwała żech ci trocha ôgōrkōw, tōż se możesz wziōnś a zaprawić.

Nauruwej mi trocha rabarberu na kōmpot.

Kery mi sam nauruwoł tela tych tulpōw?

 

 

 

Podej dalij…