nawarzić

nawarzić (sie) – nagotować (pol.)

bezokoliczniknawarzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawarza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawarzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawarzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawarzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawarzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawarzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawarzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawarzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawarzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawarzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawarziliście; żeście nawarzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawarzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawarziła żech; nawarziłach; żech nawarziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawarziła żeś; nawarziłaś; żeś nawarziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawarziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawarziły my; my nawarziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawarziłyście; żeście nawarziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawarziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawarziło żech; żech nawarziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawarziło żeś; żeś nawarziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawarzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawarzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawarziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawarziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawarziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naworz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawarzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naworzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawarzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawarzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawarzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawarzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawarzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawarzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawarzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawarziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawarziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawarziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawarziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawarziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawarziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawarziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawarziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawarziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawarzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawarzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawarziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawarziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawarziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawarzōny
rzeczownik odczasown.nawarzyni
Rybnik

 

Jo wōm nawarza ôbiadu na trzi dni, bo jada na pōnć, ale musicie sie to zgrzoć.

Bōł bych se nawarzōł kōmpotu z banie, ale brakło mi ôctu, tōż musza piyrsze zōnś do sklepu.

Nawarzisz mi brōutzupy na piōntek, bo mōm na nia szmak?

 

Podej dalij…