nawbijać

nawbijać (sie) – nawbijać (pol,)

bezokoliczniknawbijać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawbijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawbijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawbijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawbijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawbijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawbijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawbijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawbijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawbijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawbijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawbijaliście; żeście nawbijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawbijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawbijała żech; nawbijałach; żech nawbijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawbijała żeś; nawbijałaś; żeś nawbijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawbijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawbijały my; my nawbijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawbijałyście; żeście nawbijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawbijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawbijało żech; żech nawbijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawbijało żeś; żeś nawbijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawbijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawbijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawbijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawbijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawbijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawbijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawbijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawbijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawbijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawbijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawbijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawbijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawbijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawbijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawbijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawbijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawbijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawbijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawbijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawbijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawbijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawbijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawbijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawbijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawbijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawbijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawbijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawbijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawbijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawbijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawbijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawbjali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawbijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawbijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawbijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawbijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawbijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawbijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawbijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawbijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynabiijany
rzeczownik odczasown.nabiijani
Rybnik

POL: nawbijać, wbić więcej niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Kery sam nawbijoł tych drōtōw do trownika? Chcecie, żeby sie sam kery przeżgoł?

Nawbijej mi sam gwoździ, co byda miała kaj te siatki powiesić.

Kery sam nawbijoł tela gwoździ do tej deski?

 

Podej dalij…