nawiyszać

nawiyszać (sie) – nawieszać (pol.)

bezokoliczniknawiyszać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawiyszaliście; żeście nawiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawiyszała żech; nawiyszałach; żech nawiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawiyszała żeś; nawiyszałaś; żeś nawiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawiyszały my; my nawiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawiyszałyście; żeście nawiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawiyszało żech; żech nawiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawiyszało żeś; żeś nawiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawiyszany
rzeczownik odczasown.nawiyszani
Rybnik

 

Wiela żeś to nawiyszoł tego pranio na ta jedna sznōra, chcesz żeby sie urwała a żeby wszszysto  sleciało do marasu?

Pamiyntej, cobyś zas niy nawiyszoł kabotōw na te hoki, bo goście przidōm, co bydōm mieć kaj mantle powiyszać.

Na co żeś sam nawiyszoł tela tych ôbrozkōw na tej ścianie, dyć sam wyglōndo, jak na ôdpuście.

Podej dalij…