nawlazować

nawlazować (sie) – nawchodzić (pol.)

bezokoliczniknawlazować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawlazuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawlazujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawlazuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawlazujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawlazujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawlazujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawlazowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawlazowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawlazowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawlazowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawlazowaliście; żeście nawlazowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawlazowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawlazowała żech; nawlazowałach; żech nawlazowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawlazowała żeś; nawlazowałaś; żeś nawlazowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawlazowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawlazowały my; my nawlazowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawlazowałyście; żeście nawlazowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawlazowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawlazowało żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawlazowało żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawlazowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. mbōł nawlazowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawlazowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawlazowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawlazowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawlazowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawlazowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawlazowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawlazowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawlazowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawlazuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawlazuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawlazujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawlazujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawlazowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawlazowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawlazowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawlazowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawlazowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawlazowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawlazowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawlazowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawlazowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawlazowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawlazowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawlazowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawlazowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawlazowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawlazowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawlazowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawlazowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawlazowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawlazowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawlazowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawlazowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawlazowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawlazowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawlazowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawlazowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nawlazowani
Rybnik

POL: nawchodzić, wejść do wewnątrz pomieszczenia , lub np. po drabinie, po schodach, więcej niż jedna istota, lub więcej, niż jeden raz.

 

Co jo żech sie nawlazowoł dycko na tyn rysztōnek.

Wiela jo sie musza nawlazować  dziynnie na tyn mōj sztworty sztok.

Niy ma mowy, tela ludzi niy nawlazuje do tego autobusa, tōz połowa zostanie sam stoć.

Kedy sam nawlazowało tela ludzi, dyć przed chwilōm było sam jeszcze prōzno?

Kery zaś zostawiół ôtwarto ta biksa z cukrym? Nawlazowało sam tela mrowcōw, że wszystko trza wysuć.

Jo tyż bych sie bōł nawlazowoł na mōj piōnty sztok, kej by mi windy niy byli naszykowali.

Podej dalij…