nawracać

nawracać (sie) – zawracać (pol.)

bezokoliczniknawracać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawracōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawracosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawraco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawracōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawracocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawracajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawracoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawracoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawracali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawracaliście; żeście nawracali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawracali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawracała żech; nawracałach; żech nawracała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawracała żeś; nawracałaś; żeś nawracała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawracała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawracały my; my nawracały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawracałyście; żeście nawracały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawracały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawracało żech; żech nawracało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawracało żeś; żeś nawracało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawracało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawracoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawracali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawracali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawracali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawracała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawracała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawracała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawracały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawracały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawracały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawracało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawracało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawracało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawracej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawraco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawracejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawracajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawracoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawracoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawracoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawracali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawracali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawracali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawracała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawracała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawracała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawracały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawracały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawracały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawracało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawracało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawracało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawracoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawracali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawracała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawracały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawracało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nawracoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nawracoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nawracoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nawracali; bydymy nawracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nawracali; bydziecie nawracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nawracali; bydōm nawracać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nawracała; byda nawracać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nawracała; bydziesz nawracać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nawracała; bydzie nawracać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nawracały; bydymy nawracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nawracały; bydziecie nawracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nawracały; bydōm nawracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nawracało; byda nawracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nawracało; bydziesz nawracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nawracało; bydzie nawracać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawracany
rzeczownik odczasown.nawracani
Rybnik

POL: zawracać pojazdem, samochodem, rowerem itp.

 

Idź zawrzyj te wrota, bo nōm sam kożdy nawraco, a nidszczy plac.

Nawracej, a jadymy nazod, bo ni ma żodnego w dōma.

Na razie sie naucz jeździć prosto na tym kole, a potym sie bydziesz uczyła nawracać.

Podej dalij…