nawrōcić

nawrōcić (sie) – zawrócić (pol.)

bezokoliczniknawrōcić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawrōca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawrōcisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawrōci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawrōcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawrōcicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawrōcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawrōciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawrōciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawrōciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawrōciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawrōciyliście; żeście nawrōciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawrōciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawrōciyła żech; nawrōciyłach; żech nawrōciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawrōciyła żeś; nawrōciyłaś; żeś nawrōciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawrōciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawrōciyły my; my nawrōciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawrōciyłyście; żeście nawrōciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrōciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawrōciyło żech; żech nawrōciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawrōciyło żeś; żeś nawrōciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawrōciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawrōciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawrōciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawrōciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawrōciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawrōciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawrōciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawrōciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawrōciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawrōciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawrōć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawrōci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawrōćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawrōcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawrōciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawōciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawrōciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawrōciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawrōciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawrōciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawrōciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawrōciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawrōciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawrōciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawrōciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawrōciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawrōciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawrōciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawrōciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawrōciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawrōciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawrōciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawrōciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawrōciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawrōciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawrōciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawrōciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawrōciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawrōciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawrōcōny
rzeczownik odczasown.nawrōcyni
Rybnik

POL: zawrócić pojazd.

 

Kapła żech sie, że jada w zło strōna, tōż żech nawrōciyła, a wrōciyła żech sie.

Nawrōć sam w tych wrotach, a jo sie podziwōm, co niy wjedziesz do ôkolnika.

Możecie jechać, ale tam kole mastu nawrōćcie a przijedźcie nazod.

Podej dalij…