nawzajym

nawzajym – wzajemnie (pol.)

 

SI: Winszuja Ci dużo zdrowio na te Świynta. Jo Ciebie tyż, nawzajym.

PL: Życzę Ci dużo zdrowia na te Święta. Ja Tobie również, wzajemnie.

 

SI: Chłop z babōm muszōm se nawzajym ustympować.

PL: Małżonkowie muszą sobie wzajemnie ustępować.

 

 

Podej dalij…