nazbiyrać

nazbiyrać (sie) – nazbierać, nagromadzić, naoszczdzać (pol.)

bezokoliczniknazbiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nazbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nazbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nazbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nazbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nazbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nazbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nazbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nazbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nazbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nazbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nazbiyraliście; żeście nazbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nazbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nazbiyrała żech; nazbiyrałach; żech nazbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nazbiyrała żeś; nazbiyrałaś; żeś nazbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nazbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nazbiyrały my; my nazbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nazbiyrałyście; żeście nazbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nazbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nazbiyrało żech; żech nazbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nazbiyrało żeś; żeś nazbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nazbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nazbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nazbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nazbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nazbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nazbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nazbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nazbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nazbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nazbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nazbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nazbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nazbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nazbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nazbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nazbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nazbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nazbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nazbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nazbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nazbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nazbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nazbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nazbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nazbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nazbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nazbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nazbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nazbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nazbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nazbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nazbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nazbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nazbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nazbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nazbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nazbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nazbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nazbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nazbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nazbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nazbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nazbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nazbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nazbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nazbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nazbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nazbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nazbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nazbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynazbiyrany
rzeczownik odczasown.nazbiyrani
Rybnik

POL:(1)nazbierać jagód, grzybów itp; (2) nagromadzić się materiału, pracy, trudnosci,; (3) naoszczędzać pieniedzy.

 

Jo chodza na hołda nazbiyrać se wōnglo na zima, bo mie niy styko na kupiyni wōnglo.

Niy chcesz trocha grzibōw, bo żech nazbiyroł dwa kible a niy mōm z nimi co zrobić?

Cołko zima ciepali my hasi sam na kupka, aż sie tego nazbiyrało dwie prziczepy.

Dyć nazbiyrej se lepszy  na auto, a niy jeździj na tym motorcyklu.

Mioł żech tydziyń urlopu tōż za tyn czas nazbiyrało mi sie dużo roboty, a niy poradza sie wyrobić.

 

 

 

Podej dalij…